Ως διαχειριστς του Ισττοπου 123win.gr, η εταιρεα 123win! Inc. χει δημιουργσει την πολιτικ προστασας προσωπικν δεδομνων για να εκφρσει την στεν δσμευσ της στο ιδιωτικ απρρητο για τα Μλη του 123win.gr. Η παρακτω πολιτικ προστασας προσωπικν δεδομνων περιλαμβνει τις μεθδους συγκντρωσης πληροφοριν και διδοσης για τον Ισττοπο 123win.gr.

Η παρακτω Πολιτικ Προστασας Προσωπικν Δεδομνων εξηγε:

  • Ποις αναγνωρσιμες προσωπικς πληροφορες συγκεντρνει το 123win.gr.
  • Πς το 123win.gr χρησιμοποιε τις πληροφορες.
  • Ποις αναγνωρσιμες προσωπικς πληροφορες συγκεντρνουν τρτα μρη μσω του Ισττοπου.
  • Με ποιν εναι πιθαν να μοιραστε το 123win.gr τις πληροφορες Μελν.
  • Ποις επιλογς εναι διαθσιμες στα Μλη σχετικ με την περισυλλογ, χρση και διανομ των πληροφοριν.
  • Ποις διαδικασες ασφλειας εναι σε θση να προστατεσουν την απλεια, κακομεταχεριση μετατροπ των πληροφοριν κτω απ τον λεγχο του 123win.gr.
  • Πς μπορον να διορθσουν τα Μλη ποιες ανακρβειες στις πληροφορες.

Εν τα Μλη χουν ερωτσεις κποια ανησυχα σχετικ με αυτ την πολιτικ, μπορον να επικοινωνσουν στο: ms [at] 123win.gr.

Συγκντρωση Πληροφοριν και Χρση Συγκεντρωμνων Πληροφοριν

Η 123win! Inc. εναι ο μοναδικς κτοχος των πληροφοριν που συγκεντρνονται στο 123win.gr.

Εγγραφ

Για να μπορσει να συμμετσχει στους διαγωνισμος του 123win.gr, να χρστης πρπει πρτα να γνει Μλος μσω της δημιουργας δωρεν λογαριασμο. Κατ την εγγραφ Μλους απαιτεται απ τον χρστη να δσει τις παρακτω πληροφορες:

Επνυμο και νομα
Ημερομηνα Γννησης
Διεθυνση E-Mail
Φλο
Ταχυδρομικς Κδικας

Για λγους προστασας δεδομνων τα προσωπικ σας δεδομνα δεν πωλονται οτε δανεζονται παραχωρονται με λλο τρπο σε τρτους, εκτς κατπιν δικς σας ρητς σμφωνης γνμης. 

Χρση Πληροφοριν

Χρησιμοποιομε την διεθυνση IP σας για να μπορσουμε να διαγνσουμε προβλματα με τον server μας, και να διαχειριστομε καλτερα τον Ισττοπ μας. ταν κνετε log-in (σνδεση) στον ασφαλ server μας η διεθυνση IP σας παρακολουθεται σε σχση με το Username (e-mail) σας για τον διπλ σκοπ της αποφυγς απτης και δημιουργας ενς συνεχμενου ελγχου. Αυτς οι πληροφορες δεν χρησιμοποιονται προσεγγζονται για οποιουσδποτε λλους λγους.

Εναι επσης πιθαν να χρησιμοποισουμε πληροφορες πως διευθνσεις e-mail στε να ενημερσουμε τα Μλη μας σχετικ με ειδικς προσφορς που υπρχουν να σας ενημερνουμε για οποιαδποτε να αλλαγς που σως επηρεσουν την συμμετοχ σας στους διαγωνισμος. Εν επιθυμετε να μην σας στλνουμε ενημερωτικ e-mail, παρακαλομε κνετε τις απαρατητες αλλαγς στις «Ρυθμσεις Επικοινωνας» αφο πρτα κνετε log-in (σνδεση) στο λογαριασμ σας, επικοινωνστε μαζ μας μσω e-mail στη διεθυνση ms [at] 123win.gr.

Προφλ

Αποθηκεουμε πληροφορες για να δημιουργσουμε το προφλ των Μελν μας. Προφλ εναι αποθηκευμνες πληροφορες που διατηρομε για Μλη και που αναφρουν λεπτομερς τις προτιμσεις τους σε διφορες κατηγορες προντων. Συνεπς, οι συγκεντρωμνες πληροφορες εναι συνδεδεμνες με τις αναγνωρσιμες προσωπικς πληροφορες των Μελν για να παρχουν προσφορς και να βελτινουν το περιεχμενο του Ισττοπου για τον χρστη. Αυτ το προφλ χρησιμοποιεται για να κατευθνουμε συναφες προσφορς μρκετινγκ σε αυτος. Δεν μοιραζμαστε το προφλ σας με λλα τρτα μρη.

Cookies

Τα Cookies εναι να κομμτι δεδομνων που αποθηκεονται στον υπολογιστ του χρστη σχετικ με πληροφορες για τον χρστη. Η χρση ενς cookie δεν σχετζεται σε καμα περπτωση με ποιες αναγνωρσιμες προσωπικς πληροφορες εν βρσκεται στον Ισττοπ μας. Χρησιμοποιομε session ID cookies και persistent cookies. Σε τι αφορ το session ID cookie, απ τη στιγμ που τα Μλη κλεσουν τον browser τους, το cookie απλ τερματζεται. να persistent cookie εναι να μικρ αρχεο κειμνου που αποθηκεεται στον σκληρ δσκο του χρστη για να μεγλο χρονικ διστημα. Τα Persistent cookies μπορον να μετακινηθον σμφωνα με τις οδηγες της ακλουθης σελδας: http://www.microsoft.com/info/cookies.htm

Ορισμνοι απ τους εταιρικος συνεργτες μας (π.χ. διαφημιστς) χρησιμοποιον cookies στον Ισττοπ μας. Ωστσο, δεν χουμε καμα πρσβαση λεγχο σε αυτ τα cookies, απ τη στιγμ που χουμε δσει δεια σε αυτος να τοποθετον cookies για διαφημιστικος σκοπος.

Log Files

πως οι περισστεροι πρτυποι servers Ισττοπων χρησιμοποιομε log files. Αυτ περιλαμβνει Internet Protocol (IP) διευθνσεις, browser type, Internet Service Provider (ISP), σχετικς/εξδου σελδες, platform type, stamp ημερομηνας/ρας, και αριθμ clicks για να γνει ανλυση των τσεων, διαχεριση του Ισττοπου, παρακολοθηση των κινσεων του χρστη στο σνολο, και συγκντρωση εξωτερικν δημογραφικν πληροφοριν για συνολικ χρση. Οι IP διευθνσεις, κτλ. δεν συνδονται με αναγνωρσιμες προσωπικς πληροφορες. Οι IP διευθνσεις βασζονται σε αναγνωρσιμες προσωπικς πληροφορες για να βοηθσουν την βασισμνη στο διαδκτυο υπηρεσα μας.

Clear Gifs (Web Beacons/Web Bugs)

Τα clear gifs εναι πολ μικρ γραφικ με να μοναδικ αναγνωριστικ στοιχεο, εναι παρμοιας λειτουργας με τα cookies, και χρησιμοποιονται για να παρακολουθσουμε τις κινσεις των Μελν μας. Η βασικ διαφορ ανμεσα στα δο εναι τι τα clear gifs εναι αρατα στην σελδα και εναι πολ μικρτερα, σχετικ με το μγεθος της περιδου στο τλος αυτς της πρτασης. Τα Clear gifs δεν βασζονται στις αναγνωρσιμες προσωπικς πληροφορες των πελατν.

Τα Clear Gifs μπορον να «συνεργαστον» με δη υπρχοντα cookies σε ναν υπολογιστ εν εναι και τα δο απ την δια Ιστοσελδα διαφημιστικ εταιρεα. Για παρδειγμα, εν να τομο επισκφθηκε το "ABCcompany.gr", το οποο χρησιμοποιε clear gif κποιας διαφημιστικς εταιρεας, η διαφημιστικ εταιρεα θα ταιριξει το αναγνωριστικ στοιχεο του clear gif και τον cookie ID αριθμ της διαφημιστικς εταιρεας, για να παρουσισει την προηγομενη διαδικτυακ συμπεριφορ γι αυτ τον υπολογιστ. Αυτς οι συγκεντρωμνες πληροφορες πειτα θα δοθον στην διαφημιστικ εταιρεα.

Επσης, χρησιμοποιομε clear gifs στα HTML e-mail μας για να μπορομε να γνωρζουμε ποια e-mail ανοχθηκαν απ τους παραλπτες. Αυτ μας επιτρπει να κρνουμε την αποτελεσματικτητα συγκεκριμνων τρπων επικοινωνας και την αποτελεσματικτητα των εκστρατειν μρκετινγκ. Εν επιθυμετε να μην λαμβνετε αυτ τα e-mail, παρακαλομε κνετε τις απαρατητες αλλαγς στις «Ρυθμσεις Επικοινωνας» αφο πρτα κνετε log-in (σνδεση) στο λογαριασμ σας, επικοινωνστε μαζ μας μσω e-mail στη διεθυνση ms [at] 123win.gr.

Επικοινωνες απ τον Ισττοπο

Ειδικς Προσφορς και Ενημερσεις

Αποστλλουμε σε λα τα να εγγεγραμνα Μλη του 123win.gr να e-mail καλωσορσματος για να επιβεβαισουμε το λογαριασμ τους. σοι εναι δη Μλη θα λαμβνουν περιστασιακ πληροφορες για υπηρεσες, ειδικς προσφορς, και newsletter. Απ σεβασμ προς το ιδιωτικ των Μελν μας δνουμε την επιλογ να μην λαμβνουν αυτο του εδους τις επικοινωνες. Εν επιθυμετε να μην λαμβνετε αυτ τα e-mail, παρακαλομε κνετε τις απαρατητες αλλαγς στις «Ρυθμσεις Επικοινωνας» αφο πρτα κνετε log-in (σνδεση) στο λογαριασμ σας, επικοινωνστε μαζ μας μσω e-mail στη διεθυνση ms [at] 123win.gr.

Ανακοινσεις Υπηρεσας

Σε ειδικς περιπτσεις εναι απαρατητο να αποστλλουμε ανακοινσεις αποκλειστικ σχετικς με τις υπηρεσες μας. Για παρδειγμα, εν η υπηρεσα μας παρεμποδζεται προσωριν για συντρηση σως να αποστελουμε e-mail στα Μλη μας. Γενικ, τα Μλη δεν μπορον να εμποδσουν αυτς τις επικοινωνες, παρ τις ποιες αλλαγς στις «Ρυθμσεις Επικοινωνας». Ωστσο, αυτς οι επικοινωνες δεν εναι διαφημιστικς απ τη φση τους.

Τμμα Εξυπηρτησης Πελατν

Επικοινωνομε με τα Μλη μας τακτικ για να παρσχουμε υπηρεσες που χουν ζητηθε και με σεβασμ σε θματα που σχετζονται με τον λογαριασμ τους απαντομε μσω e-mail.

Συμμετοχ

Νομικ Αποκρυξη

Εν καταβλουμε κθε προσπθεια να διατηρσουμε το απρρητο των Μελν, σως χρειαστε να γνωστοποισουμε προσωπικς πληροφορες ταν απαιτεται απ το νμο τη ρυθμιστικ αρχ μας που χουμε καλ τη πστη τι μα ττοια κνηση εναι απαρατητη για να υπακοσουμε σε μα τρχουσα δικαστικ διαδικασα, μα διαταγ δικαστηρου, μα διαταγ απ τη ρυθμιστικ αρχ μας νομικ διαδικασα που ανταποκρνεται στον Ισττοπ μας. 

Επιχειρηματικς Μεταστροφς

Στην περπτωση που η 123win! Inc. (διαχειριστς του Ισττοπου 123win.gr) προχωρσει σε επιχειρηματικ μεταστροφ, πως για παρδειγμα σε συγχνευση, απκτηση της απ λλη εταιρεα, πληση μεριδου του ενεργητικο της, οι προσωπικς πληροφορες των Μελν, στις περισστερες περιπτσεις, θα αποτελον μρος των στοιχεων που μεταφρονται. Τα Μλη θα ενημερωθον μσω e-mail πριν την αλλαγ ιδιοκτησας ελγχου των προσωπικν τους πληροφοριν.

Επιλογ/Αποχρηση

Τα Μλη που επιθυμον να μην λαμβνουν newsletter και διαφημιστικς επικοινωνες απ το 123win.gr μπορον να κνουν τις απαρατητες αλλαγς στις «Ρυθμσεις Επικοινωνας» αφο πρτα κνουν log-in (σνδεση) στο λογαριασμ τους, να επικοινωνσουν μαζ μας μσω e-mail στη διεθυνση ms [at] 123win.gr.

Τα Μλη του Ισττοπο μας ενημερνονται πντα ταν οι πληροφορες τους συγκεντρνονται απ οποιαδποτε εξωτερικ τρτα μρη. Πραγματοποιομε κτι ττοιο στε τα Μλη μας να χουν τη δυναττητα επιλογς και συγκατθεσης χι με τις υπηρεσες που απαιτον τρτο εξωτερικ μρος.

Σνδεσμοι/Links

Αυτς ο Ισττοπος περιλαμβνει συνδσμους/links προς λλους Ισττοπους. Παρακαλομε λβετε εις γνση τι η 123win! Inc. (διαχειριστς του Ισττοπου 123win.gr) δεν χει την ευθνη για την τακτικ προστασας προσωπικν δεδομνων ττοιων λλων ισττοπων. Ενθαρρνουμε τα Μλη μας να εναι καλς πληροφορημνα ταν φεγουν απ τον Ισττοπ μας και να διαβζουν την πολιτικ προστασας προσωπικν δεδομνων κθε Ισττοπου που συγκεντρνει αναγνωρσιμες προσωπικς πληροφορες. Αυτ η πολιτικ προστασας προσωπικν δεδομνων ισχει μνο για τις πληροφορες που συγκεντρνονται απ αυτν τον Ισττοπο.

Δημοσκοπσεις

Κατ διαστματα, ο Ισττοπς μας ζητ στοιχεα απ τα Μλη μας μσω δημοσκοπσεων. Η συμμετοχ σε ττοιου εδους δημοσκοπσεις εναι τελεως εθελοντικ και συνεπς το κθε Μλος χει την επιλογ να γνωστοποισει χι αυτς τις πληροφορες. Πληροφορες για Αννυμες Δημοσκοπσεις θα χρησιμοποιηθον για λγους ελγχου και βελτωσης της χρσης και των υπηρεσιν που προσφρει αυτς ο Ισττοπος. Παρτι σως χρησιμοποισουμε κποιον μεσολαβητ για να διεξγει αυτς τις δημοσκοπσεις, δεν θα χρησιμοποιηθον οι αναγνωρσιμες προσωπικς πληροφορες για ποιους λλους δευτερεοντες λγους.

Πρσκληση Φλου/Συγγεν

Εν να Μλος θελσει να προσκαλσει ναν φλο συγγεν του στον Ισττοπ μας, χρειαζμαστε την διεθυνση e-mail και το νομα του φλου συγγεν του. Το 123win.gr θα αποστελει αυτματα να e-mail προσκαλντας τον παραλπτη να επισκεφθε τον Ισττοπο.

Προστασα

Αυτς ο Ισττοπος λαμβνει λα τα προληπτικ μτρα για να προστατεσει τις πληροφορες των Μελν μας. ταν τα Μλη καταχωρον ευασθητες πληροφορες μσω του Ισττοπου, οι πληροφορες τους προστατεονται και εντς δικτου καθς και εκτς δικτου.

Χρησιμοποιομε κρυπτογρφηση SSL για να προστατεσουμε ευασθητες πληροφορες στο διαδκτυο. Επσης, κνουμε τι εναι δυνατ για να προστατεσουμε τις πληροφορες των Μελν μας εκτς δικτου. λες οι πληροφορες των Μελν μας (χι μνο οι ευασθητες που αναφρθηκαν παραπνω) περιορζονται στα γραφεα μας. Μνο υπλληλοι που χρειζονται τις πληροφορες για να πραγματοποισουν μα συγκεκριμνη εργασα (για παρδειγμα, εκπρσωποι της υπηρεσας εξυπηρτησης Μελν μας) χουν πρσβαση στις αναγνωρσιμες προσωπικς πληροφορες. Οι υπλληλοι μας χρησιμοποιον προστατευμνα screen-savers με κωδικ πρσβασης ταν αφνουν το γραφεο τους. ταν επιστρφουν πρπει να εισαγγουν ξαν τον κωδικ πρσβασης τους για να επανακτσουν την πρσβαση στις πληροφορες χρστη. Επσης, ΟΛΟΙ οι υπλληλοι ενημερνονται για τις τακτικς ασφλειας και προστασας των προσωπικν δεδομνων. Κθε χρνο, καθς και κθε στιγμ προστθενται νες πολιτικς, οι υπλληλοι μας ενημερνονται και/ τους υπενθυμζεται η σημασα που δνουμε στην προστασα των προσωπικν δεδομνων, και ποις κινσεις μπορον να πραγματοποισουν για να διασφαλσουν τι οι πληροφορες των Μελν μας προστατεονται. Τλος, οι servers που αποθηκεουν αναγνωρσιμες προσωπικς πληροφορες βρσκονται σε ασφαλς περιβλλον.

Εν τα Μλη χουν οποιεσδποτε ερωτσεις σχετικ με την ασφλεια στον Ισττοπ μας, μπορον να αποστελουν e-mail στο info [at] 123win.gr.

Προστασα Ανηλκων

Οι Υπηρεσες μας προσφρονται αποκλειστικ και μνο σε τομα νω των 13 ετν. Οι χρστες που αποστλλουν τα στοιχεα τους στο 123win.gr πρπει να μπορον να παρχουν απδειξη τι εναι νω των 13 ετν. Η 123win! Inc. υποστηρζει και υπκειται στο νμο Children's Online Privacy Protection Act του 1998. Για να διασφαλσουμε την τρηση του παραπνω νμου εναι πιθαν η πρσβαση και εξακρβωση των Προσωπικν Δεδομνων του Μλους. Αν η 123win! Inc. αντιληφθε τι να Μλος εναι κτω των 13 ετν και χει προσπαθσει να προωθσει χει προωθσει επιτυχς τα προσωπικ του στοιχεα στον Ισττοπο, αυτ τα στοιχεα θα απορριφθον μεσα και θα ληφθον τα ανλογα μτρα για την αφαρεσ τους απ την βση δεδομνων μας.

Προστασα Δεδομνων

Σμφωνα με τον Νμο Προστασας Δεδομνων του 1998 (νομοθεσα Ηνωμνου Βασιλεου), (Bailiwick of Guernsey) Law 2001 and EU privacy and the OECD Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Data Flow of Personal Data χουμε νομικ καθκον να προστατεσουμε ποιες πληροφορες συγκεντρνουμε απ εσς. Χρησιμοποιομε κορυφαες τεχνολογες και λογισμικ κρυπτογρφησης για να διασφαλσουμε τα δεδομνα σας και διατηρομε αυστηρ πρτυπα ασφλειας στε να αποφγουμε οποιαδποτε αυθαρετη πρσβαση σε αυτ.

Διρθωση/Ενημρωση/Απενεργοποηση/Διαγραφ Προσωπικν Πληροφοριν

Εν οι αναγνωρσιμες προσωπικς πληροφορες ενς Μλους αλλξουν (π.χ. ταχυδρομικς κδικας, e-mail, κ.λ.π.), εν το Μλος δεν επιθυμε πλον την υπηρεσα μας, παρχουμε ναν τρπο να διορθσει, ενημερσει, διαγρψει/απενεργοποισει τις αναγνωρσιμες προσωπικς πληροφορες. Αυτ μπορε να γνει στη σελδα «Αλλαγ Στοιχεων Μλους» (“Edit Account Info”) αποστλλοντας e-mail στην Υπηρεσα Εξυπηρτησης Μελν μας στο ms [at] 123win.gr.

Γνωστοποηση Αλλαγν

Εν αποφασσουμε να αλλξουμε την πολιτικ μας προστασας προσωπικν δεδομνων, θα τοποθετσουμε αυτς τις αλλαγς σε αυτ την πολιτικ προστασας προσωπικν δεδομνων, στην αρχικ σελδα, και σε λλα σημεα που κρνουμε κατλληλα στε τα Μλη μας να χουν πντα επγνωση των πληροφοριν που συγκεντρνουμε, πς τις χρησιμοποιομε, και κτω απ ποις περιστσεις, εν υπρχουν, τις γνωστοποιομε. Θα χρησιμοποισουμε πληροφορες σμφωνα με την πολιτικ προστασας προσωπικν δεδομνων με βση την οποα συγκεντρθηκαν αυτς.

Εν ωστσο, πρκειται να χρησιμοποισουμε τις αναγνωρσιμες προσωπικς πληροφορες των Μελν κατ ναν τρπο διαφορετικ απ αυτν που ορζεται εκενη τη στιγμ, θα ενημερσουμε τα Μλη μας μσω e-mail. Τα Μλη χουν επιλογ σχετικ με το εν χι θα χρησιμοποισουμε τις πληροφορες τους κατ αυτ τον διαφορετικ τρπο. Ωστσο, εν τα Μλη χουν διαγρψει/απενεργοποισει τον λογαριασμ τους, ττε δεν θα ρθουμε σε επικοινωνα μαζ τους, οτε θα χρησιμοποιηθον οι αναγνωρσιμες προσωπικς πληροφορες τους κατ αυτν τον νο τρπο. Επιπλον, εν πραγματοποισουμε ποιες αλλαγς υλικο στην πολιτικ μας προστασας προσωπικν δεδομνων που δεν επηρεζουν τις πληροφορες χρστη που χουν δη αποθηκευθε στην βση δεδομνων μας, θα τοποθετσουμε μα εμφαν ειδοποηση στον Ισττοπ μας ενημερνοντας τα Μλη για την αλλαγ. Σε ορισμνες περιπτσεις που θα τοποθετσουμε ειδοποηση θα αποστελουμε επσης e-mail στα Μλη μας, που χουν επιλξει να λαμβνουν επικοινωνες απ εμς, ενημερνοντας τους για τις αλλαγς στην πολιτικ προστασας προσωπικν δεδομνων μας.

Νομικ Ευθνη

Η Υπηρεσα λειτουργε ως χει και ανλογα με τη διαθεσιμτητα χωρς καμα εδους ευθνη. Η Εταιρεα ουδεμα ευθνη δε φρει για συμβντα που δεν ελγχει η δια. Λγω της πολπλοκης φσεως και των συνεχν αλλαγν στην τεχνολογα και τον τομα, δεν εναι εφικτ η εγγηση επδοσης χωρς λθη, αναφορικ με τα προσωπικ δεδομνα. Συνεπς η 123win! Inc. ουδεμα ευθνη δε φρει για ενδεχμενες βλβες μεσες μμεσες, νομικς κρατικς σχετικ με την χρση και τη διανομ των προσωπικν στοιχεων του χρστη.

Συνανεση στην Πολιτικ Προστασας Προσωπικν Δεδομνων

Με τη χρση του κουμπιο 'Ναι' κατ τη διρκεια της εγγραφς με τη συνεχ χρση της Υπηρεσας και που προβλπεται απ αυτν την Πολιτικς Προστασας Προσωπικν Δεδομνων, κατπιν δημοσευσης της, ο χρστης αποδχεται τους εν λγω κανονισμος. Αυτν εναι η πλρης Πολιτικ Προστασας Προσωπικν Δεδομνων της Εταιρεας και αντικαθιστ οποιαδποτε προηγομενη κδοση. Οι κανονισμο αυτο θα πρπει να ληφθον υπψη σε συνδυασμ με τους γενικος ρους και προποθσεις και με επιπλον καννες που εναι δημοσιευμνοι στην ιστοσελδα. Η Εταιρεα μπορε να τροποποισει αυτος τους κανονισμος και να δημοσιεσει την ανανεωμνη κδοση στη ιστοσελδα, συνεπς συνιστομε στους χρστες να διαβζουν συχν την εν λγω Πολιτικ Προστασας Προσωπικν Δεδομνων.

Καταστατικ Πελατν

Η 123win! Inc. (διαχειριστς του Ισττοπου 123win.gr) δνει την υπσχεση να διασφαλσει απλυτη ασφλεια και καθαρτητα σε λες τις συναλλαγς της με τα Μλη του 123win.gr. Η 123win! Inc. σβεται το ιδιωτικ λων των Μελν του 123win.gr και δεσμεεται να προστατεει λα τα δεδομνα σχετικ με τα Μλη του 123win.gr απ εξωτερικ τρτα μρη.

Πληροφορες Επικοινωνας

Εν χετε οποιεσδποτε ερωτσεις υποδεξεις σχετικ με την πολιτικ προστασας προσωπικν δεδομνων μας, παρακαλομε επικοινωνστε μαζ μας:

E-mail: info [at] 123win.gr

Κεντρικ Γραφεα:

123win! Inc.
1233 de la Montagne, suite 101
Montreal, Quebec
H3G 1Z2 Canada

  • Tip

Για περισστερες πληροφορες διευκρινσεις σχετικ με την Πολιτικ Απορρτου, παρακαλομε στελτε μας e-mail στο info@123win.gr.