Η πρσβαση και η χρση αυτο του Iσττοπου υπγεται σε αυτος τους ρους και κανονισμος χρσης. Αποκτντας πρσβαση και κνοντας χρση αυτο του Iσττοπου δχεστε τους ρους και κανονισμος.

Για να μπορσει να συμμετσχει στους διαγωνισμος του 123win.gr, να χρστης πρπει πρτα να γνει Μλος μσω της δημιουργας δωρεν λογαριασμο. Δικαωμα εγγραφς Μλους στο 123win.gr χουν οι μνιμοι κτοικοι Ελλδας - νω των 13 ετν. νας (1) λογαριασμς Μλους αν τομο.

Κατ την εγγραφ Μλους απαιτεται απ τον χρστη να δσει τις παρακτω πληροφορες:

Επνυμο και νομα
Ημερομηνα Γννησης
Διεθυνση E-Mail
Φλο
Ταχυδρομικ Κδικα

Οι πληροφορες σε αυτν τον Iσττοπο παρχονται πως εμφανζονται σε αυτν και η εταιρεα 123win! Inc. (διαχειριστικ εταιρεα του 123win.gr) δεν προσφρει απεικονσεις και εγγυσεις κανενς εδους, εκφρασμνες υπονοομενες, σχετικ με την λειτουργα αυτο του ισττοπου με πληροφορες, περιεχμενο, υλικ, υπηρεσες προντα που συμπεριλαμβνονται αναφρονται σε αυτν τον Ισττοπο.

Το '123win.gr' εναι καταχωρημνο εμπορικ νομα της 123win! Inc. και χρησιμοποιεται υπ δεια απ την 123win! Inc. Το συγκεκριμνο εμπορικ νομα δεν μπορε να χρησιμοποιηθε σε σχση με οποιοδποτε λλο προν υπηρεσα, με οποιοδποτε τρπο που μπορε να προκαλσει σγχυση, με οποιοδποτε τρπο που μπορε να υποτιμσει να δυσφημσει την 123win! Inc.

Καννα μρος αυτς του Iσττοπου δεν επιτρπεται να αναπαραχθε, να πωληθε να χρησιμοποιηθε διαφορετικ για οποιοδποτε εμπορικ σκοπ.

Copyright © 123win! Inc. All rights reserved.

  • Tip